Dla przypomnienia,system E-Doręczeń ma zastąpić w przyszłości papierowe listy polecone. Każdy obywatel będzie miał swoją skrzynkę elektroniczną, za pośrednictwem której administracja publiczna i sądy w Polsce będą się komunikowały z nami, przesyłając różnego rodzaju pisma, które dziś dostarczone są w formie listów poleconych.  Czytaj więcej...