Poczta Polska wybrała spółkę, która będzie zarządzać pieniędzmi zgromadzonymi na kontach PPK. Tym samym największy pracodawca w Polsce jest gotowy do uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych.    Czytaj więcej...