Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych uprawnień pracownika. Nie można się go zrzec, nawet dobrowolnie. Oznacza to, że w każdym roku kalendarzowym pracownik ma do wykorzystania konkretną liczbę dni wolnych, w trakcie których otrzymuje wynagrodzenie.   Czytaj więcej...