Rada OPZZ Województwa Opolskiego    
ul. Reymonta 16
45-066 OPOLE
I piętro pokój 108
tel. 77 4538337

PORADY PRAWNE

W każdą środę od godz. 15:30 w siedzibie Rady,
ul. Reymonta 16, p. I , pok. 108.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr tel. 77 453 83 37.

Pomoc prawna tylko dla członków związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ.

Przewodniczacy Rady
 Sebastian Koćwin tel. 510 893 751


Wiceprzewodniczący Rady
Janusz Gużda tel. 608 500 729

Wiceprzewodnicząca Rady
 Bożena Borys tel. 602 615 366

Wiceprzewodniczący Rady
Bogusław Tercjak tel. 693 279 851