Żródło: isap.sejm.gov.pl

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


Tekst ogłoszony: pdf D19640093.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19640093Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 64-05-18
Data wydania: 64-04-23
Data wejścia w życie: 65-01-01
Data obowiązywania: 65-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. ROLNICTWA
MIN. OBRONY NARODOWEJ