Żródło: isap.sejm.gov.pl

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Tekst ogłoszony: pdf D19740141.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19740141Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 74-07-05
Data wydania: 74-06-26
Data wejścia w życie: 75-01-01
Data obowiązywania: 75-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH