Są obawy, że w tym roku redukcje mogą objąć ponad 5 tys. etatów. Związkowców oburza też, że Poczta zatrudnia więźniów i osoby przebywające w aresztach śledczych. Czytaj więcej...