Świadczenie przedemerytalne, które kiedyś nazywane było zasiłkiem przedemerytalnym to forma pomocy dla tych, którzy nie są w stanie pracować aż do samej emerytury. Jednak aby je otrzymać, należy spełnić określone warunki. Kto może starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, jaka jest jego wysokość i jak je otrzymać?   Czytaj więcej...