Na rynek pracy wchodzi pokolenie pracowników odrzucających wiarę w to, że praca jest najwyższą wartością. Jak przekonuje ekspertka, dla nich "praca nie jest celem sama w sobie", lecz jest środkiem do celu, jakim jest samorozwój. Trend ten widać również w Polsce; w naszym kraju młodzi jednak będą musieli się zmierzyć z silnie zakorzenionym kultem pracy.   Czytaj więcej...