Żródło: isap.sejm.gov.pl

Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19910234.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910234Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-06-26
Data wydania: 91-05-23
Data wejścia w życie: 91-07-25
Data obowiązywania: 91-07-25
Uwagi: Tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 854) nie obejmuje art. 40-45 i art. 47.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI