PPK a śmierć pracownika – co stanie się z pieniędzmi?

Ustawa o PPK reguluje sytuację śmierci pracownika. Co stanie się ze środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych po śmierci uczestnika?

Informacja w sprawie sporu zbiorowego

W związku z brakiem spełnienia żądania płacowego Związku Zawodowego Pracowników Poczty dotyczącego wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A., w dniu 10 maja 2019 roku Prezydium ZZPP, działając na podstawie  udzielonego przez Krajowy Zjazd Delegatów upoważnienia, podjęło Uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą.

Żądamy wzrostu wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 400,00 zł brutto na 1,00 etat dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy od stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, rozpoczynamy etap rokowań dotyczących kwestii zgłoszonych w Uchwale o wszczęciu sporu zbiorowego.

Rozmowy ze stroną pracodawcy w ww trybie rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

Spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

W dniu 30 kwietnia br. w siedzibie Spółki odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

Przedmiotem spotkania było procedowanie związane z podziałem funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne i rezerwy Spółki na 2019 rok, oraz kwestie związane z postulatami płacowymi zgłoszonymi przez organizacje reprezentatywne.

Przewodniczący ZZPP Sławomir Redmer poinformował, że nasza organizacja związkowa nie podpisze przedłożonego podziału funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne oraz rezerwy Spółki w 2019 roku, analogicznie jak wcześniej nie podpisano porozumienia w sprawie ustalenia funduszu wynagrodzeń osobowych dla PP SA. na 2019 rok.

W trakcie spotkania obie organizacje reprezentatywne zajęły, a następnie przekazały Pracodawcy wspólne stanowisko w zakresie wyczerpania trybu wynikającego z art. 10 ust. 2 pkt 2 ZUZP.

Zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie spotkania, Pracodawca w dalszym ciągu jest gotowy do rozmowy ze stroną społeczną, prowadzenia rokowań w zakresie kwestii płacowych, prowadzone są analizy w zakresie możliwości finansowych Spółki, poszukiwanie źródeł finansowania, a także oczekiwania w zakresie wzrostu przychodów w związku ze zmianą cennika od kwietnia br. i nowych formatów przesyłek.

Uzgodniono, że po 06 maja br. Pracodawca spotka się odrębnie z każdą organizacją reprezentatywną w celu prowadzenia dalszych rozmów w tym zakresie i wypracowania porozumienia.

Wobec braku spełnienia żądania zgłoszonego przez naszą organizację związkową, dalsze rozmowy i negocjacje Związku Zawodowego Pracowników Poczty z Zarządem będą prowadzone w innym trybie.

Rośnie liczba głodowych emerytur. Najniższe to kilka groszy miesięcznie

Co szósty Polak , który przeszedł na emeryturą w 2018 roku, otrzymuje świadczenie poniżej ustawowego minimum. Powodem jest brak składek i wystarczającego stażu pracy - tak wynika z raportu ZUS.   Czytaj więcej...

Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach

Jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Bez dokumentacji dotyczącej ewidencjowania czasu pracy w praktyce niemożliwe jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za pracę.  Czytaj więcej...