To już pewne, to Poczta Polska stanie się operatorem wyznaczonym do obsługi e-Doręczeń

Znamy już więcej szczegółów odnośnie do projektu e-Doręczeń, czyli stworzenia bazy adresów elektronicznych obywateli, do korespondencji urzędowej czy sądowej. Na stronach Rządowego Procesu legislacyjnego pojawił się już projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.   Czytaj więcej...

Zmiana czasu w marcu 2019 r. a czas pracy

Zmiana czasu w marcu 2019 r. polega na przestawianiu wskazówek zegara w nocy z godziny 2:00 na 3:00 czyli o jedną godzinę do przodu. Jest to zmiana czasu zimowego na czas  letni. Pracownicy wykonujący pracę w noc zmiany czasu będą pracowali krócej. Czy za nieprzepracowaną  godzinę należy im się wynagrodzenie ?  Czytaj więcej...

Uchwała Rady Krajowej ZZPP w sprawie zmian organizacyjnych w Pionie Infrastruktury

W nawiązaniu do informacji w sprawie zmian organizacyjnych w Pionie Infrastruktury z dnia 25 stycznia br, Rada Krajowa ZZPP podjęła Uchwałę w ww sprawie.

Zgodnie z jej treścią, stanowczo sprzeciwiamy się planom kierownictwa Pionu Infrastruktury dotyczącym redukcji zatrudnienia w Pionie. W naszej ocenie proponowane zmiany mogą doprowadzić do paraliżu w działalności Spółki w zakresie zadań realizowanych przez Pion Infrastruktury, w tym w szczególności w zarządzeniu i administrowaniu nieruchomościami.

ZZPP oczekuje bezzwłocznej reakcji Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie szkodliwych zmian, które są aktualnie procedowane w  Pionie Infrastruktury.

Dariusz Grodkiewicz kandydatem na członka Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty, po zapoznaniu się z programem wyborczym kandydata na członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. Dariusza Grodkiewicza informuje, że udzieli kandydatowi niezbędnego wsparcia w kampanii wyborczej.

W opinii ZZPP Dariusz Grodkiewicz posiada niezbędne wykształcenie, wiedzę, oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach pracy, aby objąć zaszczytną rolę reprezentanta Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Zarządzie Spółki.

 

Dariusz Grodkiewicz Dariusz Grodkiewicz - program

Szef opolskich struktur OPZZ o pracach WRDS

Przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin był gościem Radia Opole. W swojej wypowiedzi podkreślił m.in. , że chciałby, aby Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajęła się niskimi wynagrodzeniami w jednostkach podlegających wojewodzie i marszałkowi.  Posłuchaj więcej....