Czy pracownik musi dostać urlop w wakacje ?

Wielu pracowników jest błędnie przekonanych, że w okresie wakacyjnym mają obowiązek otrzymać urlop. - Nie jest też tak, że pracodawca ma obowiązek udzielania pracownikowi urlopu wtedy, kiedy pracownik sobie tego zażyczy - podkreślił prawnik dr Karol Kulig w rozmowie z portalem Prawo.pl. Czytaj więcej...

Zmiana w zapisach Statutu ZZPP

W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych, Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 11 czerwca 2019 roku wprowadził zmianę w zapisach Statutu ZZPP, dostosowując go do aktualnie obowiązujących przepisów.

Zmiana dotyczy tego zapisu ustawy, zgodnie z którym  przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej, ta sama osoba może być uwzględniona tylko jako członek jednej, wskazanej przez siebie organizacji związkowej. Wprowadzenie takiego zapisu oznacza, że członkowie Związku Zawodowego Pracowników Poczty, należący jednocześnie do innych organizacji związkowych, zobowiązani są do zadeklarowania, którą organizację wskazują jako uprawnioną do uwzględnienia ich w liczebności związku, przekazywanej do pracodawcy.

Statut ZZPP wraz ze zmianami, o których mowa powyżej został opublikowany w zakładce  Dokumenty.

Mobbing do poprawki - idą zmiany w kodeksie pracy

Nowelizacja kodeksu pracy, które wejdzie w życie z początkiem września, przyniesie zmiany w przepisach dotyczących mobbingu - informuje poniedziałkowy "Puls Biznesu".  Czytaj więcej...

Poczta Polska poluje na telepajęczarzy. Złapała 8 tys., zostało ponad 6 mln

Poczta Polska w ciągu roku jest w stanie upolować 8 tysięcy telepajęczarzy. W sumie ściąga też 200 mln zł zaległych opłat abonamentowych - wynika z raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2018 rok.  Czytaj więcej...

Zielone światełko dla podwyżki stawek kilometrówki

Komisja do Spraw Petycji poparła inicjatywę w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia dot. wysokości stawek kilometrówki, aby zwrot kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów i motocykli realnie odzwierciedlał poniesione nakłady na amortyzację pojazdu i paliwo.  Czytaj więcej...