Szanowny Panie Prezesie,

Pismem z dnia 19 listopada 2021 Związek Zawodowy Pracowników Poczty eskalował problem nieaktualnych stawek kilometrówki wg których Spółka zwraca koszty używania prywatnych pojazdów pracowników. Do dnia dzisiejszego Zarząd Spółki NIE PODJĄŁ ŻADNYCH DZIAŁAŃ i to na Zarząd Spółki spadnie całkowita odpowiedzialność

za ewentualny PARALIŻ Spółki związany z masowymi wypowiedzeniami przez pracowników umów na użytkowanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Obecna sytuacja geopolityczna powoduje dynamiczny wzrost kosztów paliwa oraz eksploatacji pojazdów. Liczna grupa listonoszy sygnalizuje brak możliwości obsługi rejonów prywatnymi pojazdami, ponieważ zwrot dokonywany przez Pracodawcę nie pokrywa faktycznie ponoszonych kosztów. Jest to ostatni, choć spóźniony moment na podjęcie działań. Spółka ma ku temu możliwości, z których może skorzystać, przykładowo:

- czasowe zwiększenie wypłacanych stawek kilometrówki,

- zwiększenie kwoty Rabatu na udostępnionych listonoszom kartach paliwowych na stację Orlen,

- wypłacanie dodatku lub innej formy wsparcia dla listonoszy obsługujących rejony prywatnymi pojazdami.

Ponownie wzywamy Zarząd Spółki do podjęcia PILNYCH działań w temacie tzw. kilometrówek, które zapewniają ciągłość realizacji ustawowych zadań Poczty Polskiej oraz obsługi klientów.

 

Oryginalne pismo